Kjemisk brennende brenning

Uncategorized

Lag: Jobs har publisert en fascinerende metode for å kaste stiler i tre. I stedet for å gjøre den konvensjonelle teknikken for å bruke et varmt jern til hånden tegne eller spor mønstre på skogen, viser de oss nøyaktig hvordan man bruker en kjemisk prosess for å gjøre det enklere. De benytter en tjeneste av ammoniumklorid, brukt med et skumstempel, og deretter oppvarmet. Når den er oppvarmet, bryter den ned til ammoniakkgass, så vel som saltsyre, brenner overflaten. Fordelen her er at du raskt kan bruke et stempel for å produsere mønstre mens det gjøres for hånden, kan være vanskelig. De peker på at forbedringer kan gjøres, for eksempel å legge til noe å holde det fra å suge i skogen, så vel som å sløre kantene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.