Kjør Kindle 3 firmware på Kindle 2 Maskinvare

Etter ca. seks uker med testing [Yifanlu] har gitt ut en jevn versjon av Kindle 3-firmware for bruk med Kindle 2-maskinvare. Uansett hva som synes å fungere, er det bra med den patched firmware. Vi hoppet raskt til den endelige tanken at oppgraderingen måtte løpe ganske trist på den eldre maskinvaren. [Yifanlu] adresserer den antagelsen i hans innlegg. Kindle 2-maskinvaren er ikke så rask som Kindle 3, men det virker som den oppgraderte firmwareen er ikke langsommere enn aksjefirmaet var på de eldre enhetene.

Siden fastvaren er proprietær, trenger oppgraderingsteknikken at du eier både Kindle 2, så vel som Kindle 3. Tre skript vil trekke fastvaren Bilde fra den eldre maskinvaren, kopiere den over til den nye maskinvaren, så vel som Patch den på nøyaktig samme Tid, og kopier deretter den fullstendige buntet tilbake til den gamle maskinvaren for bruk.

Etter pause kan du se en video av en Kindle DX som kjører 3.1-firmware. Det er også en lenke til Reddit Publish hvor Comments har koblet til Pre-Compiled versjoner av den patched-pakken.

[Takk Jason ved hjelp av Reddit]

Leave a Reply

Your email address will not be published.